Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1787/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2016-02-26

Sygnatura akt I C 1787/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12-02-2016 r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński

Protokolant: Magdalena Popławska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12-02-2016 r. w K.

sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W.

przeciwko S. Litwie

o zapłatę

I  zasądza od pozwanego S. Litwy na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 1.728,95 zł (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia osiem 95/100) wraz z odsetkami umownymi zmiennymi obliczonymi w stosunku rocznym wg 4.00 krotności stopy kredytu lombardowego NBP od kwoty 1.288,67 zł od dnia 08.07.2015r. do dnia zapłaty;

II  zasądza od pozwanego S. Litwy na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 64,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

III  wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 1787/15

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie od pozwanego S. Litwy kwoty 1.728,95 zł z umownymi odsetkami zmiennymi obliczonymi w stosunku rocznym wg 4.00 krotności stopy kredytu lombardowego NBP od kwoty 1.288,67 zł od dnia 8 lipca 2015r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w kwocie 64,00 zł, na które składały się: 30,00 zł – opłata sądowa i 34,00 zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu żądania powód, że wierzytelność dochodzona pozwem wynika z udzielenia pozwanemu limity kredytowego. Strona powodowa podała dalej, że pozwany zobowiązany był do spłaty limitu kredytowego w miesięcznych ratach w wysokości podanej w umowie i z zobowiązania tego nie wywiązał się. Zadłużenie pozwanego na dzień sporządzenia pozwu wynosiło zdaniem strony powodowej 1.728,95 zł, na które składają się: kapitał – 1.288,67 zł, odsetki – 125,36 zł, 314,92 zł – opłaty i prowizje.

Pozwany S. Litwa na rozprawie w dniu 12 lutego 2016r. uznał powództwo.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 213 § 2 k.p.c. sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Dołączona do pozwu umowa o przyznanie limitu kredytowego stanowiła potwierdzenie zawarcia stosunku prawnego pomiędzy strona powodową i pozwanym a stanowisko pozwanego i brak z jego strony wniosków dowodowych dawały podstawę do przypuszczenia, że uznanie powództwa nie było ani sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, ani też nie zmierzało do obejścia prawa.

Powyższe przesądziło, że zasądzono od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 1.728,95 zł z odsetkami umownymi zmiennymi obliczonymi w stosunku rocznym wg 4.00 krotności stopy kredytu lombardowego NBP od kwoty 1.288,67 zł od dnia 8.07.2015r. do dnia zapłaty.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie przepisu art. 98 k.p.c. Na koszty te składały się: 30,00 zł – opłata od pozwu, 34,00 zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Z racji uznania powództwa przez pozwanego, wyrokowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie przepisu art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Dziwiński
Data wytworzenia informacji: