Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
614

I C 1407/17

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1407/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: (...) E. S. Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2018r. w K. sprawy z powództwa GetPro Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko L. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. M. na rzecz strony powodowej GetPro Niestandaryzowanego Sekur
Czytaj więcej»

I C 1406/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1406/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Orzechowska-Korpikiewicz Protokolant: Anna Lasko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2015 r. w K. sprawy z powództwa Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. przeciwko W. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. K. na rzecz strony powodowej Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. kwot
Czytaj więcej»

I C 1414/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-11-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1414/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Gembalska po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddział Terenowy we W. przeciwko P. J. S. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od strony powodowej Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddział (...) we W. na r
Czytaj więcej»

I C 1473/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 1473/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Gembalska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w L. przeciwko K. G. o zapłatę I oddala powództwo względem pozwanego K. G. , II zasądza od strony powodowej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą
Czytaj więcej»

I C 1620/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-04-05

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1620/15 POSTANOWIENIE Dnia 05 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Marek Dziwiński ProtokolantAneta B. po rozpoznaniu w dniu 05 kwietnia 2016r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko M. S. o zapłatę postanawia: wobec cofnięcia pozwu postępowanie umorzyć. Sygn. akt I C 1620/15 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. wystą
Czytaj więcej»

I C 1600/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-01-29

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1600/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Adamek-Rogowska Protokolant: Justyna Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2015 r. w K. sprawy z powództwa (...) S. A. z siedzibą w W. przeciwko Ż. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej Ż. M. na rzecz strony powodowej (...) S. A. z siedzibą w W. kwotę 1 641,24 zł (jeden tysiąc sześć
Czytaj więcej»

I C 1669/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1669/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2016r. w K. sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. K. kwotę 4.266,78 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć i 78/10
Czytaj więcej»

I C 1694/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-03-03

Data publikacji: 2016-03-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1694/15 Dnia 19 lutego 2016 r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Gembalska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko D. M. o zapłatę postanawia: pozew odrzucić. sygn. akt I C 1694/15 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Wierzytelności
Czytaj więcej»

I C 1656/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-03-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1656/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Orzechowska-Korpikiewicz Protokolant: Anna Lasko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2016 r. w K. sprawy z powództwa E. R. przeciwko Gminie Miejskiej w K. o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa I ustala, że powódka E. R. jest najemcą lokalu mieszkalnego należącego do Gmin
Czytaj więcej»

I C 1677/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2017-03-01

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1677/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Magdalena Mastej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2017 r. w K. sprawy z powództwa M. R. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda M. R. na rzecz strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów proce
Czytaj więcej»