Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
538

I C 1136/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2017-08-16

Data publikacji: 2017-10-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1136/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Magdalena Mastej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2017 r. w K. sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. przeciwko Z. Z. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny z dnia 10.09.2015 r. i zasądza od pozwanego Z. Z. na rzecz strony powodowej Kancelarii (...
Czytaj więcej»

I C 1142/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2018-02-13

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1142/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodnicząca: SSR Monika Pietrzyk Protokolant: Magdalena Mastej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2018 r. w K. sprawy z powództwa C. B. i S. B. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo powodów C. B. i S. B. , II nie obciąża powodów C. B. i S. B. kosztami postępowan
Czytaj więcej»

I C 1164/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2015-09-11

Data publikacji: 2015-10-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 1164/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Marta Pietrukiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015r. K. na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) z siedzibą w W. przeciwko N. R. o zapłatę powództwo oddala. sygn. akt IC 1164/15 UZASADNIENIE Strona powodowa – Towarzystwo (...) w W. , działająca przez profesjonalnego pełnomocnika, do
Czytaj więcej»

I C 1194/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2017-08-09

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1194/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 sierpnia 2017r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2017r. w K. sprawy z powództwa P. C. przeciwko A. W. (1) o zapłatę I. zasądza od pozwanej A. W. (1) na rzecz powoda P. C. kwotę 17.100,00 zł i nakazuje przymusowe ściągnięcie z zasądzonego świadczenia na rzecz Skarbu Państwa ( kas
Czytaj więcej»

I C 1220/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1220/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Adamek-Rogowska Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2016r. w K. sprawy z powództwa Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. przeciwko Ł. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego Ł. P. na rzecz strony powodowej Kancelarii (...) S.A. z siedzibą w K. kwotę 701,00 zł (sied
Czytaj więcej»

I C 1223/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2016-09-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 1223/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Gembalska po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2016 r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa L. R. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki L. R. kwotę 5.174,88 zł (pięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery i 8
Czytaj więcej»

I C 1223/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2017-11-15

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1223/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Lasko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2017 r. w K. sprawy z powództwa R. M. (1) przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę I powództwo oddala w całości, II zasądza od powoda R. M. (1) na rzecz strony pozwanej Towarzystwa (...) w W. kwotę 3.617,00 zł ty
Czytaj więcej»

I C 1224/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-11-25

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 1224/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Gembalska po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa P. Ś. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. Ś. kwotę 15.400,00 zł (piętnaście tysięcy czterysta i 00/100 złotych) wraz u
Czytaj więcej»

I C 1228/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1228/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2017r. w K. sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko K. W. o uchylenie obowiązku wypłaty renty I powództwo oddala, II zasądza od strony powodowej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz pozwane
Czytaj więcej»

I C 1233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 1233/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Gembalska po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 13.563,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset sześćdz
Czytaj więcej»