Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
658

I C 56/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2015-10-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 56/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2015r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Orzechowska-Korpikiewicz Protokolant: Dorota Osojca po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2015r. w K. sprawy z powództwa K. P. przeciwko (...) S.A. w W. z udziałem interwenienta ubocznego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w O. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. P. kw
Czytaj więcej»

I C 62/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2019-09-24

Data publikacji: 2020-01-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 62/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Monika Pietrzyk Protokolant: Magdalena Mastej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2019 r. w K. sprawy z powództwa małoletnich M. L. i A. L. reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego J. L. przeciwko Towarzystwo (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 69/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Sygnatura akt I C 69/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06-05-2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Magdalena Popławska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06-05-2016 r. w K. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko P. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. T. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 26.216,40 zł (dwadzieścia sześć ty
Czytaj więcej»

I C 72/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2018-01-31

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 72/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Anna Lasko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2018 r. w K. sprawy z powództwa E. S. przeciwko R. D. o wydanie nieruchomości i zapłatę I zasądza od pozwanego R. D. na rzecz powódki E. S. kwotę 24.780,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 115/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-07-18

Data publikacji: 2016-08-16

trafność 100%

Sygnatura akt I C 115/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2016r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Orzechowska-Korpikiewicz Protokolant: Dorota Osojca po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2016r. w K. sprawy z powództwa EVEREST FINANSE Sp. z o.o Spółka Komandytowa w P. przeciwko B. N. o zapłatę powództwo oddala. Sygn.akt IC115//16 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc
Czytaj więcej»

I C 118/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-06-10

trafność 100%

Sygnatura akt I C 118/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 maja 2017r. w K. sprawy z powództwa małoletniej A. T. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego M. T. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. T. kwotę 12.120,00 zł (dwanaśc
Czytaj więcej»

I C 121/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2015-09-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 121/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2015r. w K. sprawy z powództwa A. S. przeciwko K. K. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego K. K. (1) na rzecz powódki A. S. kwotę 3.241,40 zł (trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden i 40/100 złotych) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 120/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2015-12-14

trafność 100%

Sygnatura akt I C 120/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2015r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Adamek-Rogowska Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2015r. w K. sprawy z powództwa W. T. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. T. (1) kwotę 4 961,02 zł (cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2018-05-09

trafność 100%

Sygnatura akt I C 140/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Magdalena Mastej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia2018 r. w K. sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko M. K. (1) o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 140/17 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) S.A. z siedzibą w W. wniosła o zasądzenie od pozw
Czytaj więcej»

I C 138/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Sygnatura akt I C 138/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06-05-2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Magdalena Popławska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06-05-2016 r. w K. sprawy z powództwa Towarzystwa (...) w W. przeciwko J. M. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego J. M. (1) na rzecz strony powodowej Towarzystwa (...) w W. kwotę 395,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć 00/100) wraz z u
Czytaj więcej»