Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
709

I C 118/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-06-10

trafność 100%

Sygnatura akt I C 118/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 maja 2017r. w K. sprawy z powództwa małoletniej A. T. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego M. T. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. T. kwotę 12.120,00 zł (dwanaśc
Czytaj więcej»

I C 138/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Sygnatura akt I C 138/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06-05-2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Magdalena Popławska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06-05-2016 r. w K. sprawy z powództwa Towarzystwa (...) w W. przeciwko J. M. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego J. M. (1) na rzecz strony powodowej Towarzystwa (...) w W. kwotę 395,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć 00/100) wraz z u
Czytaj więcej»

I C 137/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2022-01-25

Data publikacji: 2022-05-11

trafność 100%

Sygnatura akt I C 137/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 stycznia 2022 r. w Kamiennej Górze sprawy z powództwa K. B. przeciwko P. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. W. na rzecz strony powoda K. B. kwotę 945,03 zł (dziewięćset czterdzieści pięć zł i trzy gr) z odsetkami ustawowymi od dnia 22.06.2020 r
Czytaj więcej»

I C 186/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2017-11-22

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Sygnatura akt I C 186/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Magdalena Mastej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2017 r. w K. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. w K. przeciwko G. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej G. G. na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. w K. kwotę 981,40 zł (słownie złotych: dziewięćset osiemdzi
Czytaj więcej»

I C 187/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Sygnatura akt I C 187/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Magdalena Mastej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2017 r. w K. sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko K. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. S. na rzecz strony powodowej Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1.312,88 zł (słownie złotych: jeden tysiąc t
Czytaj więcej»

I C 189/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2016-10-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 189/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14-09-2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Mariola Burghardt po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14-09-2016 r. w K. sprawy z powództwa L. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki L. K. kwotę 3.596,01 zł (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć 01/10
Czytaj więcej»

I C 192/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2021-03-17

Data publikacji: 2022-09-13

trafność 100%

Sygnatura akt I C 192/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Magdalena Mastej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2021 r. w K. sprawy z powództwa W. J. przeciwko M. M. , B. M. o opróżnienie lokalu mieszkalnego I nakazuje pozwanym M. M. i B. M. , aby opuścili, opróżnili wraz z rzeczami i osobami ich prawa reprezentującymi lokal mieszkalny p
Czytaj więcej»

I C 213/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2015-07-08

Data publikacji: 2015-08-13

trafność 100%

Sygnatura akt I C 213/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Justyna Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 lipca 2015 r. w K. sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko O. H. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od strony powodo
Czytaj więcej»

I C 226/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-08-16

trafność 100%

Sygnatura akt I C 226/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Lidia Orzechowska-Korpikiewicz Protokolant: Dorota Osojca po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2016r. w K. sprawy z powództwa W. W. przeciwko C. S. z siedzibą w P. 1 Republika Czeska o zapłatę I zasądza od strony pozwanej C. S. z siedzibą w P. 1 Republika Czeska na rzecz powoda W. W. kwotę 4.528,69 zł (czt
Czytaj więcej»

I C 229/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2018-08-01

Data publikacji: 2020-01-10

trafność 100%

Sygnatura akt I C 229/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2018r. w Kamiennej Górze sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. przeciwko D. F. o zapłatę powództwo oddala. sygn. akt I C 229/18 UZASADNIENIE Strona powodowa Pr
Czytaj więcej»