Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
733

I C 434/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-09-07

Data publikacji: 2016-09-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 434/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Gembalska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 r. w Kamiennej Górze sprawy z powództwa Gminy B. – G. - Miejskiego Zakładu (...) w B. przeciwko K. G. i J. G. o eksmisję I nakazuje pozwanym K. G. i J. G. , aby opuścili i opróżnili lokal mieszkalny nr (...) przy ulicy (...) oraz, aby wydali ten lokal
Czytaj więcej»

I C 1669/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1669/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2016r. w K. sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. K. kwotę 4.266,78 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć i 78/10
Czytaj więcej»

I C 1768/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-03-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1768/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Agnieszka Hadała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2016 r. w K. sprawy z powództwa A. J. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. J. kwotę 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych) wraz z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 1757/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-03-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1757/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 luty 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Agnieszka Hadała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2016 r. w K. sprawy z powództwa P. A. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda P. A. (1) kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wraz z us
Czytaj więcej»

I C 1748/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-07-04

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1748/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15-06-2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Mariola Burghardt po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2016 r. w K. sprawy z powództwa (...) S.A. V. (...) w W. przeciwko Z. H. o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. H. na rzecz (...) S.A. V. (...) w W. kwotę 41.000,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy 00/100 złotych) z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 1754/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 1754/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Gembalska po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa Miasta S. W. - Zarządu (...) w W. przeciwko T. P. o zapłatę I. zasądza od pozwanego T. P. na rzecz strony powodowej Miasta S. W. - Zarządu (...) w W. kwotę 1 354,60 zł (jeden tysiąc trzysta p
Czytaj więcej»

I C 1745/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2018-02-07

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1745/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2018r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2018r. w K. sprawy z powództwa A. K. przeciwko J. Ś. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. Ś. na rzecz powódki A. K. kwotę 2.000,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące i 00/100 ) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 07.06.2015r. do dnia z
Czytaj więcej»

I C 1773/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 1773/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Gembalska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2016 r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 10 000,00 zł ( dziesięć tysięcy i 00/100 złotych) wraz
Czytaj więcej»

I C 1787/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-02-29

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1787/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12-02-2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Magdalena Popławska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12-02-2016 r. w K. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko S. Litwie o zapłatę I zasądza od pozwanego S. Litwy na rzecz strony powodowej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 1.728,95 zł (jeden tysiąc
Czytaj więcej»

I C 1813/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2016-08-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 1813/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Gembalska po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2016 r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa K. D. przeciwko Gminie L. o zniesienie służebności gruntowej I oddala powództwo w całości, II zasądza od powódki K. D. na rzecz strony pozwanej Gminy L. kwotę 240,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstw
Czytaj więcej»