Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
711

I C 1113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1113/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Magdalena Mastej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2017 r. w K. sprawy z powództwa Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. P. na rzecz strony powodowej Horyzont Niestandar
Czytaj więcej»

I C 1124/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-09-07

Data publikacji: 2016-10-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 1124/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Gembalska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda W. G. kwotę 3.774,77 zł (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery i
Czytaj więcej»

I C 651/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2018-02-09

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 651/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2018r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Aneta Bącal po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2018r. w K. sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. przeciwko K. S. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od strony powodowej B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyz
Czytaj więcej»

I C 635/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2019-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 635/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Anna Kołatek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2019 r. w K. sprawy z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. przeciwko W. C. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną ( art. 527 kc ) I uznaje za bezskuteczną wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w W. umowę da
Czytaj więcej»

I C 644/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2018-07-20

Data publikacji: 2020-01-10

trafność 100%

Sygnatura akt I C 644/16 POSTANOWIENIE Dnia 20 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Magdalena Mastej po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2018 r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w Z. przeciwko Z. S. o zapłatę postanawia: I postępowanie w sprawie umorzyć, II zasądzić od strony powodowej (...) z siedzibą w Z. na rzecz pozwanej Z. S. kwotę 4.817,00 zł tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

I C 633/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2018-10-03

Data publikacji: 2019-01-25

trafność 100%

Sygnatura akt I C 633/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Magdalena Mastej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2018 r. w K. sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 5.819,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście i
Czytaj więcej»

I C 663/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 663/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Pietrukiewicz po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko M. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. G. na rzecz powódki K. K. kwotę 145,00 zł (sto czterdzieści pięć i 00/100 złotych), z ustawowymi odsetkami za opóźnie
Czytaj więcej»

I C 1112/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2019-04-05

Data publikacji: 2019-09-26

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1112/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Anna Lasko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 kwietnia 2019 r. w K. sprawy z powództwa (...) Bank S.A. we W. przeciwko N. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej N. P. na rzecz strony powodowej (...) Bank S.A. we W. kwotę 4.098,46 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćdziesiąt osi
Czytaj więcej»

I C 1171/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2019-04-26

Data publikacji: 2019-09-26

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1171/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marek Dziwiński Protokolant: Magdalena Mastej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2019 r. w K. sprawy z powództwa (...) Bank S.A. we W. przeciwko L. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. W. na rzecz strony powodowej (...) Bank S.A. we W. kwotę 4.534,54 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset trzy
Czytaj więcej»

I C 1164/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 2015-09-11

Data publikacji: 2015-10-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 1164/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik Protokolant: Marta Pietrukiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015r. K. na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) z siedzibą w W. przeciwko N. R. o zapłatę powództwo oddala. sygn. akt IC 1164/15 UZASADNIENIE Strona powodowa – Towarzystwo (...) w W. , działająca przez profesjonalnego pełnomocnika, do
Czytaj więcej»