Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1656/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2016-02-22

II Ca 1187/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 stycznia 2014

Data publikacji: 24 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

mieszkanie, wstąpienie w stosunek najmu, najem lokalu mieszkalnego, umowa najmu, śmierć, przedmiotowy lokal, mąż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • sporny lokal, mieszkanie, najemca, wstąpienie w stosunek najmu, najem lokalu mieszkalnego, umowa najmu, śmierć, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, przedmiotowy lokal, stosunek do mieszkańców, mąż, sprawa przy pominięciu, stosunek najmu mieszkania, ocena twierdzeń powódki, automatyczne wygaśnięcie umowy, brat zmarłego męża, fakt stałego zamieszkiwania, czas opłaty, alkoholiczka, samoistna podstawa roszczenia
Zobacz»

I C 499/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 18 czerwca 2013

Data publikacji: 10 października 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

mieszkanie, śmierć, wstąpienie w stosunek najmu, najem lokalu mieszkalnego, mąż, umowa najmu, najem przedmiotowego lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • mieszkanie, śmierć, śmierć najemcy, stałe zamieszkiwanie, wstąpienie w stosunek najmu, zamieszkiwanie z najemcą, najem lokalu mieszkalnego, mąż, alkoholiczka, umowa najmu, stosunek najmu przedmiotowego, lokal do chwili, główny najemca, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, libacja alkoholowa, najem przedmiotowego lokalu, pobyt stały, umowa najmu lokali mieszkalnych, rozprawa w kwietniu, żądanie wstąpienia
Zobacz»

I C 1450/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2019

Data publikacji: 18 września 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

mąż, wstąpienie w stosunek najmu, małżeństwo, śmierć, najem przedmiotowego lokalu, lokal mieszkalny, umowa najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • najemca, mąż, wstąpienie w stosunek najmu, małżonek, zmarły mąż, związek małżeński z powódką, stosunek najmu przedmiotowego lokalu, zawarcie związku małżeńskiego, zawarcie małżeństwa, śmierć pierwsza, stałe zamieszkiwanie, małżeństwo, sporny lokal, śmierć, najem przedmiotowego lokalu, prawo wstąpienia, lokal mieszkalny, umowa najmu, pracownik uczelni, niepewność
Zobacz»

III Ca 1131/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 września 2020

Data publikacji: 12 listopada 2020

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wstąpienie w stosunek najmu, najem przedmiotowego lokalu, umowa najmu, najemca lokalu mieszkalny, najem lokalu mieszkalnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • wstąpienie w stosunek najmu, najem przedmiotowego lokalu, dąbek, umowa najmu, brak zastosowania, stosunek najmu przedmiotowego lokalu, zmiana kodeksu cywilnego, ustalenie wstąpienia w stosunek, zakład gospodarki mieszkaniowej, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, ochrona praw lokatorów, najemca lokalu mieszkalny, mieszkaniowy zasób gminy, ojciec, najem lokalu mieszkalnego, umowa najmu między stronami, najemca w stosunek najmu, podstawa faktyczna powództwa, pozwana gmina, kognicja sądu pierwszej instancji
Zobacz»

III Ca 453/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 września 2018

Data publikacji: 25 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wstąpienie w stosunek najmu, śmierć, mieszkanie, przedmiotowy lokal, córka, najem lokalu mieszkalnego, prawo najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • wstąpienie w stosunek najmu, śmierć, stałe zamieszkanie, mieszkanie, stałe zamieszkiwanie, przedmiotowy lokal, lokal do chwili, zmarły najemca, centrum życiowe powódki, śmierć najemcy, działalność życiowa, małżonek, córka, rodzic, ojciec, stosunek najmu lokalu, najem lokalu mieszkalnego, zamieszkiwanie z najemcą, prawo najmu, dziecko
Zobacz»

I C 470/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 9 października 2020

Data publikacji: 10 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

wstąpienie w stosunek najmu, śmierć, umowa najmu, mąż, przedmiotowy lokal, najemca lokalu, najem lokalu mieszkalnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • wstąpienie w stosunek najmu, centrum życiowe, stosunek najmu lokalu, śmierć, zeznanie świadków, stałe zamieszkanie, śmierć najemcy, umowa najmu, stałe zamieszkiwanie, mąż, przedmiotowy lokal, gmina, burmistrz, zamieszkiwanie powódki, lokal do chwili, najemca lokalu, dziecko najemcy, najem lokalu mieszkalnego, lokal komunalny, umowa najmu lokalu
Zobacz»

I C 1279/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 6 lutego 2017

Data publikacji: 21 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

mieszkanie, śmierć, wstąpienie w stosunek najmu, umowa najmu, najem lokalu mieszkalnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • mieszkanie, śmierć, centrum życiowe, wstąpienie w stosunek najmu, śmierć najemcy, stałe zamieszkiwanie, zamieszkiwanie powoda, zakład gospodarki mieszkaniowej, mieszkanie matki, zamieszkiwanie z najemcą, świadek, stałe zamieszkanie, umowa najmu, śmierć matki, sąsiad, najem lokalu mieszkalnego, stosunek najmu lokalu, matka do chwili, wniosek o wstąpienie, ubezwłasnowolnienie
Zobacz»

V Ca 1010/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2013

Data publikacji: 9 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

wstąpienie w stosunek najmu, śmierć, umowa najmu, najem przedmiotowego lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • wstąpienie w stosunek najmu, rachunek za czynsz, wyjazd matki, śmierć, przesłanka wstąpienia w stosunek, babcia powódki, śmierć ojca, śmierć najemcy, umowa najmu, najem przedmiotowego lokalu, rodzina zastępcza, zeznanie powódki, korespondencja, miasto, rozumienie artykułów, po swojemu, zawarcie umowy najmu, merytoryczna zmiana zaskarżonego wyroku, do śmierci, wymaganie powódki
Zobacz»

II Ca 17/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 5 marca 2013

Data publikacji: 20 marca 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wstąpienie w stosunek najmu, śmierć, najem lokalu mieszkalnego, mąż, najemca lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • wstąpienie w stosunek najmu, śmierć, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, najem lokalu mieszkalnego, spadkobierca, mąż, wyłączeń ogólnych, dziedziczenie prawa, ogólna zasada dziedziczenia, artykuł w razie, ochrona praw najemcy, jednoczesne wyłączenie, przedstawiciel piśmiennictwa, przypadek śmierci, teściowa powódki, uzasadnienie poprzedniego wyroku sądu, najemca lokalu, ustalenie wstąpienia w stosunek, śmierć najemcy, śmierć powódki
Zobacz»

II C 383/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lipca 2019

Data publikacji: 27 lipca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wstąpienie w stosunek najmu, śmierć, umowa najmu, przedmiotowy lokal, lokal mieszkalny, mieszkanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • wstąpienie w stosunek najmu, śmierć, zmarły najemca, stałe zamieszkiwanie, rodzic, centrum życiowe, ojciec, umowa najmu, przedmiotowy lokal, asesor sądowy, konkretne mieszkanie, lokal mieszkalny, dziecko najemcy, zamieszkiwanie powoda, konieczność sprawowania opieki, zasób mieszkaniowy, mieszkanie, data śmierci najemcy, stworzenie centrum, treść stosunku najmu
Zobacz»

III C 1103/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 maja 2022

Data publikacji: 11 lipca 2022

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

śmierć, wstąpienie w stosunek najmu, najem lokalu mieszkalnego, mieszkanie, przedmiotowy lokal, prawo najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • centrum życiowe, śmierć, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, wstąpienie w stosunek najmu, stałe zamieszkiwanie, zamieszkiwanie z najemcą, matka, najem lokalu mieszkalnego, mieszkanie, śmierć dotychczasowego najemcy, przedmiotowy lokal, siedziba, interes prawny, sąsiad, zmarły najemca, ustalenie wstąpienia, wyjazd za granice, poprzednik prawny, przegląd orzecznictwa, prawo najmu
Zobacz»

I C 2860/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

stosunek najmu, śmierć, najem przedmiotowego lokalu, prawo najmu, najemca lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • stosunek najmu, lokal w dalszym ciągu, śmierć, interes prawny, stan potencjalnego zagrożenia, stosunek prawny najmu, prawo najmu lokalu, dotychczasowy najemca, podstawa wyroku sądu rejonowego, najem przedmiotowego lokalu, prawo najmu, zamieszkiwanie w lokalu, warszawa, prawnie chroniony interes powódki, dzień śmierci, najemca lokalu, pierwotny najemca, przepis interesów, babcia, stan faktyczny wyżej
Zobacz»

II Ca 287/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 23 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wstąpienie w stosunek najmu, najem lokalu mieszkalnego, najem przedmiotowego lokalu, śmierć
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • wstąpienie w stosunek najmu, ustalenie wstąpienia w stosunek, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, najem lokalu mieszkalnego, nawiązanie stosunku najmu, sporny lokal, pozwana gmina, interes prawny, żądanie ustalenia wstąpienia, przesłanka merytoryczna, lublin, stosunek prawny, śmierć najemcy, wyrok eksmisyjny, najem przedmiotowego lokalu, stosunek najmu z powodem, brak woli, śmierć, lokal po śmierci, stosunek prawnorzeczowy
Zobacz»

I C 1997/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 18 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wstąpienie w stosunek najmu, śmierć, najem lokalu mieszkalnego, najemca lokalu, prawo najmu, mieszkanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • ojciec, wstąpienie w stosunek najmu, stałe zamieszkanie, sprzęt muzyczny, śmierć, najem lokalu mieszkalnego, studio nagrań, najemca lokalu, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, pomieszczenie na parterze budynku, pokój, przedmiot najmu, kondygnacja, prawo najmu, parter i piętro, lokal do chwili, świadek, zmarły najemca, cały budynek, mieszkanie
Zobacz»

I C 1134/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 1 marca 2016

Data publikacji: 22 października 2020

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

stosunek najmu, przedmiotowy lokal, śmierć, przedmiotowe mieszkanie, umowa najmu, najem lokalu mieszkalnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • stosunek najmu, rada miasta, przedmiotowy lokal, dodatek mieszkaniowy, nawiązanie umowy najmu, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, śmierć, przedmiotowe mieszkanie, umowa najmu, gmina, dziecko najemcy, dieta, ryczałt, członek gospodarstwa, dochód, najem lokalu mieszkalnego, delegacja, śmierć najemcy lokalu mieszkalnego, rodzina, nawiązanie stosunku najmu
Zobacz»

I C 2461/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 5 grudnia 2019

Data publikacji: 22 września 2020

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

śmierć, najem lokalu mieszkalnego, mieszkanie, umowa najmu, wstąpienie w stosunek najmu, najemca lokalu mieszkalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • wspólne pożycie, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, śmierć, najem lokalu mieszkalnego, pożycie z najemcą, mieszkanie, umowa najmu, śmierć konkubiny, konkubina powoda, wstąpienie w stosunek najmu, umowa najmu lokalu, najemca lokalu mieszkalny, córka zmarła, mieszkaniowy zasób, zamieszkiwanie, konkubinat, data śmierci, najemca lokalu socjalnego, stosunek najmu mieszkania, mebel i sprzęt domowy
Zobacz»

XVI C 1551/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016

Data publikacji: 28 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

najemca lokalu, wstąpienie w stosunek najmu, przedmiotowy lokal, małżeństwo, umowa najmu, mąż powódki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • przyznanie dodatku mieszkaniowego, najemca lokalu, nawiązanie stosunku najmu, wstąpienie w stosunek najmu, miasto stołeczne, ustalenie istnienia stosunku najmu, interes prawny, przedmiotowy lokal, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, małżeństwo, rodzina, umowa najmu, trwaniem małżeństwa, stosunek najmu lokalu, naliczonym czynszem, małżonek, mąż powódki, babcia i ojciec, lokal w miejsce, obniżka
Zobacz»

I C 307/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 24 lipca 2014

Data publikacji: 22 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wstąpienie w stosunek najmu, przedmiotowy lokal, śmierć, najem lokalu mieszkalnego, córka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • wstąpienie w stosunek najmu, najemca, zmarła najemczyni, zeznanie powódki, matka, przedmiotowy lokal, śmierć, sporny lokal, zeznanie świadków, ustalenie wstąpienia w stosunek, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, przydział lokalu mieszkalnego, konieczność zamiany, stałe zamieszkiwanie, najem lokalu mieszkalnego, pozwane miasto, córka, decyzja o przydziale lokalu, data nadania pisma, wspólne zamieszkiwanie
Zobacz»

I Ca 191/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koninie

Data orzeczenia: 25 maja 2018

Data publikacji: 18 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

śmierć, wstąpienie w stosunek najmu, najem przedmiotowego lokalu, lokal mieszkalny, umowa najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • śmierć, wstąpienie w stosunek najmu, stosunek najmu przedmiotowego lokalu, lokal do chwili, pozwany, najem przedmiotowego lokalu, świadków byłych, zmarły najemca, śmierć główna, śmierć ojca, miasto, konina, lokal mieszkalny, duża ostrożność, umowa najmu, główny najemca, stosunek najmu lokalu mieszkalnego, skuteczne wejście, charakter pobytu, prawo w stosunkach
Zobacz»

I Ca 14/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 5 marca 2015

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

przedmiotowy lokal, wstąpienie w stosunek najmu, śmierć, gmina miejska, lokal mieszkalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • najem
 • Ważne frazy
  • przedmiotowy lokal, zmarły najemca, wstąpienie w stosunek najmu, śmierć, konkubinat, żądanie opuszczenia, pożycie z najemcą, pozwany, eksmisja, stosunek najmu lokalu, wspólne pożycie, gmina miejska, rozszerzanie zakresu, wykreślenie pktu, lokal w znaczeniu, warunek wstąpienia w stosunek, główny najemca lokalu, lokal mieszkalny, zakres wyrokowania, lokal w razie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Orzechowska-Korpikiewicz
Data wytworzenia informacji: